LeadAir, s.r.o. je výcviková organizácia, za ktorou stoja ľudia s mnohoročnými skúsenosťami z rôznych leteckých spoločností. Získali sme ako prví na Slovensku oprávnenie pre výcvikovú organizáciu palubných sprievodcov číslo: CCTO - SK/01 pre Počiatočný bezpečnostný výcvik. 

Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom vysokú kvalitu služieb za prijateľné ceny. 

Osvedčenie udelené Leteckým úradom Slovenskej republiky nám umožňuje vystaviť pre úspešných absolventov certifikát "Attestation of Safety Training" akceptovateľný v celej Európskej únii.